Με νέες δυνατότητες εμπλούτισε η SAP το χαρτοφυλάκιο των e-Commerce λύσεων της, οι οποίες υπόσχονται να διευκολύνουν τη δικτύωση και τις επικοινωνίες των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους και να τις οδηγήσουν στην ανάπτυξη μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Στις νέες λειτουργίες περιλαμβάνονται τα προσιτού κόστους remote services για τις λύσεις SAP SuccessFactors, τα οποία έως τώρα παρέχονταν μόνο στο πλαίσιο συνολικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και όχι μεμονωμένα. Το WorkConnect εμπλουτίστηκε, επιπλέον, με το online support, όπως και με τεκμηρίωση προϊόντων, οδηγίες και συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Εκτός αυτού, η SAP συμπληρώνει το SAP Store με ένα SAP App Center, το οποίο επιτρέπει τη διάθεση λύσεων συνεργατών, αλλά και microservices και plug-ins που επεκτείνουν τις λύσεις SAP. Με τα SAP IoT Connect 365 και SAP People Connect 365 η γερμανική εταιρεία προσφέρει νέα APIs για την ενσωμάτωση υπηρεσιών διασύνδεσης και ενημέρωσης. Το πρώτο παρέχει, μέσω του SAP Leonardo, μια απλούστερη σύνδεση στο Internet of Things.

Το δεύτερο, σύμφωνα με την SAP, αποτελεί μια λύση για την προετοιμασία «εξυπνότερων και αυτοματοποιημένων workflows και πληροφοριών, επιτρέποντας την επικοινωνία μέσω διαφορετικών καναλιών όταν υπάρχουν μεγάλες διακοπές λειτουργίας». Ένα πιθανό target group είναι κρατικές αρχές οι οποίες, για παράδειγμα, μετά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή επιθυμούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσουν πληροφορίες μέσω φορητών συσκευών.