Σύμφωνα με έκθεση της IDC, η SAP AG αναγνωρίζεται ως ηγέτης στην αγορά λογισμικού Mobile Enterprise Management (MEM), σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα έσοδα του 2011.

Η SAP διακρίνεται στην έκθεση αξιολόγησης «Worldwide Mobile Enterprise Management Software 2012 – 2016 Forecast and Analysis and 2011 Vendor Shares» για ενδέκατη συνεχόμενη φορά. Η έκθεση αυτή εστιάζει στη λύση της SAP για τη διαχείριση φορητών συσκευών SAP Afaria, η οποία το 2011 κατείχε το 16,4% της αγοράς MEM, ενώ η παρουσία των πλησιέστερων ανταγωνιστών στη συγκεκριμένη αγορά ήταν με μερίδιο μικρότερο από 7%.

Σύμφωνα με την IDC, τα βασικά σημεία που διαφοροποιούν το SAP Afaria είναι η υποστήριξη του κύκλου ζωής των εφαρμογών μέσα από την ενοποίηση με το SAP mobile platform, η ενοποίηση με το χαρτοφυλάκιο των λύσεων SAP BusinessObjects για analytics στα δεδομένα που συλλέγονται, η δυνατότητα επέκτασης– live ανάπτυξη στις εκατοντάδες χιλιάδες συσκευές που διαχειρίζεται, η ωριμότητα και ευελιξία του προϊόντος Samsung SAFE API (υπηρεσία ασύμμετρης κρυπτογράφησης) με δυνατότητα για ενοποίηση με Android και τέλος η on-premise και on-demand delivery μέσω του Amazon Web Services (AWS).