Η Gartner κατέταξε την SAP στο Τεταρτημόριο των Ηγετών (Leaders Quadrant) της έκθεσης «Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites (CPM)».

Σύμφωνα με τη Gartner, η SAP ηγείται στον κλάδο BI, Analytics και Performance Management με μερίδιο αγοράς 22,4% – σχεδόν 50% περισσότερο από άμεσους ανταγωνιστές στην αγορά. Επιπλέον, η έκθεση της Gartner στάθηκε στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της SAP, σημειώνοντας: «Εκτός από ένα συνολικά πολύ ισχυρό όραμα, η SAP διαθέτει και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εφαρμογών, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται στην αγορά CPM μέσω εξαγορών…

Οι βασικοί στρατηγικοί άξονες των λύσεων SAP BusinessObjects Strategy Management, SAP BusinessObjects Planning and Consolidation, SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management και SAP BusinessObjects Financial Consolidation προσφέρουν σημαντικό εύρος και βάθος λειτουργικότητας για όλες τις περιοχές της αγοράς CPM».