Η SAP προχώρησε στην υλοποίηση μίας ακόμη ενέργειας ΕΚΕ, αυτή τη φορά για την υποστήριξη των παιδικών χωριών SOS.

Στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης SAP EMEA Oil and Gas Industry Summit των κορυφαίων στελεχών του οργανισμού Premier Customer Network, οι προσκεκλημένοι από όλη την Ευρώπη, τη Ρωσία, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το παιδικό χωριό SOS στη Βάρη και να προσφέρουν παιχνίδια στα παιδιά, καθώς και ένα χρηματικό πόσο ώστε να καλυφθεί μέρος των αναγκών του χωριού.

Η παραπάνω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος ΕΚΕ της SAP, το οποίο έχει στόχο την υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριοποίηση, καθώς και την ενεργή αλληλεπίδραση των εργαζομένων της SAP με τους κοινωνικούς τους εταίρους.

Ο κεντρικός άξονας των προγραμμάτων ΕΚΕ της εταιρίας είναι η εμπιστοσύνη, ο ειλικρινής διάλογος, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρηματικών και κοινωνικών εταίρων, με στόχο ένα ηθικό και βιώσιμο μέλλον.