Η SAP και η Sybase Inc., με έδρα την πόλη Dublin της California, γνωστοποιούν ότι η SAP America Inc., θυγατρική της SAP, υπέγραψε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Sybase.

Με τη συμφωνία αυτή, οι δυο εταιρείες πληροφορικής ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις λειτουργικές τους δραστηριότητες με τη χρήση ασύρματων τεχνολογιών. Με τις λύσεις των δυο εταιρειών, οι πελάτες θα μπορέσουν να ελέγξουν καλύτερα τον τεράστιο όγκο δεδομένων που καλούνται να διαχειριστούν και να προσφέρουν στους χρήστες τους πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

Οι επιχειρήσεις θα αποκομίσουν οφέλη από την ενισχυμένη παραγωγικότητα, την ταχύτητα και την ευελιξία που αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η SAP America θα εξαγοράσει με μετρητά τις κοινές μετοχές της Sybase που διαπραγματεύονται στην ελεύθερη αγορά. Η προσφορά ανέρχεται στα 65,00 δολάρια ανά μετοχή ή 5,8 δισ. δολάρια για το σύνολο των μετοχών.

Η παραπάνω τιμή είναι 44% υψηλότερη σε σχέση με τη μέση τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Sybase στο χρηματιστήριο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου.

Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με την άμεση καταβολή  2,75 δισ. ευρώ σε μετρητά από τη SAP και δανειακής διευκόλυνσης ύψους 2,75 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι του δανείου είναι η Barclays Capital και η Deutsche Bank.