Η αγορά των mobile λύσεων αναπτύσσεται ταχύτατα, καθώς οι εφαρμογές αυτές υιοθετούνται όλο και περισσότερο από τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

 Στο πλαίσιο αυτό, η Gartner, προχώρησε στην έκδοση δύο εκθέσεων, oι οποίες ανέδειξαν την SAP σε έναν από τους κορυφαίους πάροχους λύσεων και για αυτή την αγορά.

Η Gartner προχώρησε για πρώτη φορά στην έκδοση έκθεσης για λύσεις διαχείρισης mobile συσκευών, οι οποίες αποτελούν επί της ουσίας μια νέα, αναδυόμενη αγορά. Πολλοί από τους προμηθευτές τέτοιων λύσεων ασχολούνται κατά κύριο λόγο με λύσεις ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω mobile συσκευών ή λύσεις ασφάλειας. Η Sybase, θυγατρική της SAP, κατετάγη στο «Τεταρτημόριο των Ηγετών» της έκθεσης, επιδεικνύοντας ισορροπημένη πρόοδο και δυναμισμό στην υλοποίηση της στρατηγικής και του οράματος της.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα Sybase Afaria ξεχώρισε, σύμφωνα με τη Gartner, για το γεγονός ότι προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συσκευών. Ταυτόχρονα, η Gartner παρουσίασε τη νέα της έκθεση για πλατφόρμες mobile επιχειρησιακών εφαρμογών, μια αγορά που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δυναμική λόγω του αυξανόμενου αριθμού εφαρμογών, του εύρους των συσκευών που υποστηρίζουν τέτοιου είδους πλατφόρμες και της αύξησης των λειτουργικών συστημάτων για mobile πλατφόρμες.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Gartner αξιολογεί πλατφόρμες που επιτρέπουν την ανάπτυξη, τη δοκιμή, την υποστήριξη και τη διαχείριση mobile επιχειρησιακών εφαρμογών. Η Gartner αξιολογεί θετικά τη Sybase, σημειώνοντας ότι είναι μεταξύ των εταιρειών με το δυναμικότερο όραμα σε αυτή την αγορά, καθώς εμφανίζει σημαντικές δυνατότητες εκτέλεσης και ένα εξαιρετικό ιστορικό επιτυχιών.