Η SAP Hellas προχώρησε στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας "Moment for the Environment", η οποία εντάσσεται στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της SAP, "Best Citizen".

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 22 Μαΐου, η SAP Hellas προχώρησε στον καθαρισμό δασικής περιοχής στη θέση «Κουταλάς» του Δήμου Βύρωνα στον Υμηττό, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν εθελοντικά 50 άτομα, στελέχη της SAP Hellas μαζί με τις οικογένειες τους, καθώς επίσης και στελέχη του ΣΠΑΥ, ο οποίος αποτελείται από 12 Δήμους-μέλη που περιβάλλουν τον Υμηττό και αντιπροσωπεύει περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Η παραπάνω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος ΕΚΕ Best Citizen της SAP, το οποίο εστιάζει στην ενεργή αλληλεπίδραση της SAP με τους κοινωνικούς της εταίρους, με στόχο την προώθηση των ενεργειών ΕΚΕ της εταιρείας, καθώς και την υποστήριξη Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην επίτευξη κοινωνικών αλλαγών με τρόπο θετικό και βιώσιμο.