Ένα νέο οργανισμό που θα λειτουργεί στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης και των βιοεπιστημών, αλλά και ως θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων, δημιουργεί η SAS, ηγέτιδα στο χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών επιχειρηματικών analytics.

Πρόκειται για το SAS Center for Health Analytics and Insights (CHAI), ένα Κέντρο Analytics και Γνώσης για το χώρο της Υγείας, το οποίο έχει σα στόχο να οδηγήσει σε ένα καλύτερο, πιο οικονομικά αποδοτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, προωθώντας τις συνέργιες που μπορούν να επιφέρουν οι καινοτόμες χρήσεις των προηγμένων analytics σε όλο το φάσμα της υγειονομικής περίθαλψης και των βιοεπιστημών.

Ανάμεσα στους τομείς που θα δοθεί έμφαση περιλαμβάνεται η ιατρική που βασίζεται σε ερευνητικές ενδείξεις, η κλινική έρευνα, η μείωση του κόστους και πολλές πτυχές της πελατειακής ευφυΐας. Για περισσότερα από 30 χρόνια, το αναλυτικό λογισμικό της SAS έχει αποδειχτεί ζωτικό εργαλείο στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών των κορυφαίων εταιρειών στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης και των βιοεπιστημών, ενώ για την ανάπτυξη του CHAI, η εταιρεία συνεργάζεται με ηγετικά στελέχη και αναλυτές από το συγκεκριμένο χώρο.