Η SAS Ελλάδας προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογραφήσεως ΛΤΔ (ΣΕΜ ΛΤΔ), η οποία διαχειρίζεται όλες τις μηχανογραφικές ανάγκες του Συνεργατικού Κινήματος στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΣΕΜ ΛΤΔ επέλεξε τη λύση SAS Εnterprise Risk Management για την παροχή καινοτόμων λύσεων διαχείρισης κινδύνων βάσει του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ.

Πιο συγκεκριμένα, η SAS προσφέρει στην ΣΕΜ ΛΤΔ μια ενιαία αρχιτεκτονική λύση, SAS Enterprise Risk Management, που περιλαμβάνει τη διαχείριση πιστωτικού, λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς (Credit, Operational & Market Risk).

Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στη συμμόρφωση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ, καθώς και στην αποτελεσματική καταγραφή και ανάλυση των κινδύνων σε πολλαπλές επιχειρηματικές διαδικασίες.