Η SAS εξαγόρασε τη βρετανική Memex, εταιρεία που δραστηριοποιείται στις σύγχρονες ευφυείς λύσεις διαχείρισης που βοηθούν στη βελτίωση των διαδικασιών συλλογής πληροφοριών, την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, καθώς και την πρόληψη και την αποτροπή της εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας και άλλων απειλών.

Η  Memex έχει ισχυρή παρουσία στο χώρο των σωμάτων και των φορέων ασφάλειας. Η SAS, που διαθέτει ήδη παρουσία στο χώρο της δημόσιας ασφάλειας αλλά και γενικότερα στην παγκόσμια αγορά ασφάλειας, έχει σα στόχο να παίξει κυρίαρχο ρόλο στους συγκεκριμένους τομείς, σύμφωνα με το CEO της, Jim Goodnight.

“Η εξαγορά της Memex αποτελεί βασικό στοιχείο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας μας για την ενίσχυση της παρουσίας μας στους τομείς των σωμάτων και των φορέων ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της εσωτερικής ασφάλειας και των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών. Επιθυμώ η SAS να γίνει η πρώτη εταιρεία στην οποία θα απευθύνονται οι κρατικοί οργανισμοί ασφάλειας για να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν την τεχνολογία των analytics για την επίλυση του εγκλήματος και την προστασία των πολιτών” Με τη συγκεκριμένη εξαγορά, η SAS θα είναι επίσης σε θέση να στοχεύσει στην αναδυόμενη αγορά των κέντρων παραγωγής των αποφάσεων (fusion centers), που συνδυάζουν τους πόρους των πολλαπλών σωμάτων και φορέων ασφάλειας.