Η κορυφαία εταιρεία μελετών Gartner, Inc. τοποθετεί τη SAS, ηγέτιδα στο χώρο του Business Intelligence, στο τεταρτημόριο των ηγετών του Μagic Quadrant, στην πρόσφατη μελέτη της για τo λογισμικό διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Ιούνιος 2008).

Σύμφωνα με την μελέτη, “To τεταρτημόριο των ηγετών απαρτίζεται από προμηθευτές που παρέχουν εφαρμογές λογισμικού οι οποίες προσδιορίζουν τόσο τις ποιοτικές όσο και τις ποσοτικές πλευρές της διαχείρισης κινδύνου του ORM (Operational Risk Management)”.

Οι συγκεκριμένοι προμηθευτές έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο αποδοχής από την αγορά και επιτρέπουν μια συνολική άποψη του λειτουργικού κινδύνου σε όλο το εύρος της επιχείρησης, σε σύγκριση με τους αυτόνομους μηχανισμούς υπολογισμού του κινδύνου, ή τα εργαλεία που παρέχουν αναφορές ελέγχου και συμμόρφωσης.

Με άλλα λόγια, παρέχουν μια περισσότερο ολοκληρωμένη επιχειρηματική προσέγγιση του λειτουργικού κινδύνου συνδέοντάς τον με το CPM (Collaborative Performance Management). Διαθέτουν συμπαγείς οργανωτικές δομές και επαγγελματικές υπηρεσίες.” Στον τομέα του λειτουργικού κινδύνου, η SAS διαθέτει πελάτες σε 28 χώρες σε όλα τα σημεία του πλανήτη, από την Αυστραλία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, τη Σαουδική Αραβία και το Ην. Βασίλειο μέχρι τις ΗΠΑ.