Σημαντικά βήματα προς την μεταφορά του συνόλου των εφαρμογών data analytics στο cloud λαμβάνει η SAS.

Συγκεκριμένα, η τελευταία λάνσαρε την SAS Viya, μια πλατφόρμα μικρο-υπηρεσιών προκειμένου να «τρέχουν» τα εργαλεία SAS analytics τα οποία με τη σειρά τους αναμένεται να αποτελέσουν θεμέλιους λίθους για όλες τις εφαρμογές της SAS στο άμεσο μέλλον. Η Viya μπορεί να προγραμματιστεί με «ανοικτά» εργαλεία, όπως λ.χ. τα Cloud Foundry και Python. Επιπροσθέτως, η SAS προχώρησε στο λανσάρισμα νέων προϊόντων που σχετίζονται με την λύση της marketing. Πρόκειται για ένα καινούριο προϊόν με την ονομασία Customer Intelligence 360, το οποίο περιλαμβάνει δύο core modules: το SAS 360 Discover για την εκμετάλλευση και περαιτέρω αξιοποίηση insights σχετικά με τους πελάτες μέσω της Web ή mobile συμπεριφοράς τους, αλλά και το SAS 360 Engage για τη δημιουργία και την βελτιστοποίηση καμπανιών marketing.