Η ρουμάνικη SC Eau de Web SRL ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τίτλο «παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων και σχεδιασμού ιστοσελίδων».

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ανάθεση επαγγελματικών υπηρεσιών φιλοξενίας των προσωρινά εσωτερικά φιλοξενούμενων ιστοσελίδων Internet και extranet. Επίσης, αφορά στην εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών σχεδιασμού ιστοσελίδων σε ανάδοχο, ο οποίος διαθέτει εις βάθος γνώση της πλατφόρμας Plone και άλλων πλατφόρμων γενικότερα, καθώς και κατανόηση του προσανατολισμού ψηφιακής επικοινωνίας με επίκεντρο την online προβολή του Οργανισμού. Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται στις 145.120 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.