Η Scicom και η σλοβένικη εταιρεία Business Solutions, εταιρείες Ανάπτυξης Λογισμικού, υπέγραψαν στρατηγική συνεργασία για την προώθηση στο χώρο των Δικτύων Διανομής Κοινής Ωφέλειας, μιας ολοκληρωμένης λύσης Διαχείρισης Βελτιστοποιημένης Απόδοσης, βασισμένης στο Microsoft Dynamics.

Το Gastone Utility Management System αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο σετ λειτουργιών για την IT υποστήριξη της Διαχείρισης Λειτουργίας Δικτύων Κοινής Ωφέλειας, όπως Διανομής Ενέργειας, Αερίου, Νερού, Ανακύκλωσης και Απορριμμάτων ή και συνδρομητικών Δικτύων (τηλεφωνία, Internet, καναλικών TV, τύπου κ.λπ.) και Διαχείρισης Δικτύων Δήμων.

Το Σύστημα απαρτίζεται από τρεις ενότητες υποσυστημάτων, οι οποίες συλλειτουργούν μεταξύ τους για τη Διαχείριση Διανομής, τη Διαχείριση Πωλήσεων, τη Διαχείριση των Υπηρεσιών και των Εργασιών Συντήρησης των Δικτύων.