Η Scientact ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο τηλεμετρίας και προμήθειας του κατάλληλου εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης περιοχής Λίμνης Κερκίνης».

Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 -2013, στον άξονα προτεραιότητας: Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΣΠΑ και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 99.021 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.