Η SDC ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Βασικός σκοπός του παρόντος έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και παραγωγική λειτουργία Μηχανογραφικού Συστήματος το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες παρακολούθησης των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τις ανάγκες παρακολούθησης των προμηθειών της ΓΓΔΔ. Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πολιτεία 2008-2010» και έχει χρόνο υλοποίησης πέντε μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Υπενθυμίζεται πως εκτός της SDC, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) Data Concept, 2) iKnowHow, 3) Modus, 4) Optis, 5) OTS και 6) Quality & Reliability. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 44.069 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.