Η SDC ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού" της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας.

Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 107 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.