Η πρόταση «Εκσυγχρονισμός και πιστοποίηση εναλλακτικού data center μέσω της δράσης e-security» που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας κατά BS 25999-2:2007 αναδείχθηκε ως μία από τις πέντε καλύτερες προτάσεις της δράσης e-security.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός της λύσης με σκοπό την πιστοποίηση του εναλλακτικού κέντρου δεδομένων της Τράπεζας κατά BS 25999 έγινε από τη SeCure. Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της Τράπεζας είναι επίσης σχεδιασμένο από τη SeCure και πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 27001:2005. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προσκλήθηκε απο την ΨΗΦΕΝ στο Greek ICT Forum προκειμένου να παρουσιάσει την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης.