Με μια νέα online λύση ηλεκτρονικού καταστήματος (Web Shop), επέκτεινε η Sephora Greece AE τη συνεργασία που έχει με τη SingularLogic 20 και πλέον χρόνια.

Η νέα λύση περιλάμβανε την ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου, δυναμικού συστήματος ηλεκτρονικών πωλήσεων,  υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων (migration) από το προγενέστερο Website, υπηρεσίες Web Design & Development,  υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης καθώς και υπηρεσίες Web Hosting.

Η ανάπτυξη του νέου ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό), βασίστηκε σε μια κορυφαία, διεθνή e-commerce πλατφόρμα, που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση που την υιοθετεί,  της ολοκληρωμένης διαχείρισης των προϊόντων της με εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή νέων ή/και υπαρχόντων προϊόντων, καθώς και συγκεκριμένων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών για κάθε προϊόν, με ταξινόμηση όπως ακριβώς ορίζουν οι απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, με εφαρμογή εκπτωτικών πολιτικών, loyalty πολιτικών και πολλών άλλων δυνατοτήτων.

Παράλληλα, επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη διαχείριση χιλιάδων προϊόντων, τη λειτουργία περίπλοκων απογραφών και την υποστήριξη ενημερώσεων με ένα μόνο “κλικ”. Η λύση του νέου ηλεκτρονικού καταστήματος της Sephora Greece, προσδίδει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και υψηλή προστιθέμενη αξία στην εταιρεία, αφού  η διεξαγωγή των εμπορικών της συναλλαγών μέσω της αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας βελτιώνει την παραγωγικότητά της, μειώνει τα λειτουργικά της κόστη, αυξάνει τις πωλήσεις της και αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση των πελατών της.