Η SiEBEN ανέλαβε την εγκατάσταση του PocketBiz Sales για αυτοματοποίηση πωλήσεων στην εταιρεία Eurofilm Μαντζαρης Α.Ε.

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και εμπορεία φιλμ πολυαιθυλενίου σε όλες τις μορφές και τα παράγωγά του για αγροτική κατ’ αρχήν χρήση. Η λύση PocketBiz Sales που υλοποιείται, θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των πωλητών της εταιρείας, κάνοντας χρήση των modules Παραγγελιοληψία, Καρτέλες Πελατών, Ταμείο και Στατιστική Πωλήσεων. Επιπλέον η Eurofilm θα κάνει και χρήση του PocketBiz Map Server, ώστε να έχει γεωγραφική απεικόνιση των δεδομένων του PocketBiz (πελάτες, πωλήσεις, δρομολόγια κτλ.).

Θα γίνει σύνδεση του PocketBiz Sales με το SEN ERP σύστημα της εταιρείας, για την ανταλλαγή των πληροφοριών (αρχείο πελατών & ειδών). Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές Acer Neotouch S200 και Pentax εκτυπωτές με Bluetooth για την εκτύπωση των αποδείξεων είσπραξης.