Το Business Division της SiEBEN ανέλαβε την εγκατάσταση του Microsoft CRM στην εταιρεία Eilid.

Η εταιρία Eilid εξειδικεύεται στο internet marketing αναλαμβάνοντας την ανάλυση, σχεδιασμό και εφαρμογή e-marketing campaigns.

Για την παρακολούθηση και διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της η εταιρία αναζήτησε μία λύση διαχείρισης πελατών. Το CRM της Microsoft θα δώσει τη δυνατότητα στην Eilid να οργανώσει αποτελεσματικότερα το πελατολόγιο της απευθυνόμενη στοχευόμενα στις ανάγκες του.