Η SiEBEN ανέλαβε την εγκατάσταση του Microsoft SharePoint Server στην εταιρεία Allseas Marine.

Η Allseas Marine δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας από το 2000 προσφέροντας σημαντικό εύρος υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τον ολοένα αυξανόμενο όγκο εγγράφων και την απορρέουσα ανάγκη για παραγωγικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των λειτουργιών της εταιρίας.