Ολοκληρώθηκε το Mobile Web Site της SiEBEN για την εταιρεία Autovision KTEOHellas.

Το www.kteo.mobi είναι κατάλληλο για κινητές συσκευές και το design του και η δομή του πραγματοποιήθηκε με βάση τις αρχές της ευχρηστίας και της λειτουργικότητας. Προσφέρει τη δυνατότητα για online κράτηση Ραντεβού, γεωγραφική απεικόνιση του κάθε ΚΤΕΟ και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο εν κινήση ενδιαφερόμενος. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπαρχει και η δυνατότητα Δωρεάν Επικοινωνίας από την εταιρεία προς τον χρήστη του κινητού τηλεφώνου.