Στη φετινή έκθεση SPS IPC Drives, η Siemens θα αναδείξει το ψηφιακό μέλλον της βιομηχανίας με το σλόγκαν «Προς το δρόμο για το όραμα Industrie 4.0 – Αναπτύσσοντας την Ψηφιακή Επιχείρηση».

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των επιτευγμάτων της ως ο κορυφαίος παγκόσμιος ειδικός στην προώθηση των εξελίξεων σχετικά με την ηλεκτροδότηση, τον αυτοματισμό και την ψηφιοποίηση των βιομηχανικών διαδικασιών και οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά μια σειρά προϊοντικών καινοτομιών στους τομείς του βιομηχανικού λογισμικού, των αυτοματισμών, των τεχνολογιών μετάδοσης κίνησης και των υπηρεσιών.

Το θεματικό επίκεντρο της παρουσίας της Siemens αφορά στην αλληλεπίδραση μεταξύ εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών σε όλο το εύρος της βιομηχανικής αλυσίδας αξίας, μέσω μιας ευρείας επιλογής βασικών εκθεμάτων, προϊοντικών καινοτομιών και παραδειγμάτων εφαρμογών από παραγωγικές εταιρείες, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα – μέσω γραφιστικής απεικόνισης – τον δρόμο προς την Ψηφιακή Επιχείρηση του μέλλοντος.