Η SingularLogic παρουσίασε μία νέα υπηρεσία ηλεκτρονικών δημοπρασιών Η εν λόγω υπηρεσία, που παρέχεται σε συνεργασία με τη CosmoOne, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής της SingularLogic, για δραστηριοποίηση στην παροχή πρωτοποριακών Business Process Outsourcing υπηρεσιών και διατίθεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες σε χαμηλότερη τιμή, με αυτοματοποιημένες και διαφανείς διαδικασίες.

Μέχρι σήμερα η SingularLogic έχει διενεργήσει 9 δημοπρασίες, με τη συμμετοχή 41 προμηθευτών, προϋπολογισμού πολλών εκατομμυρίων ευρώ και με 35% ποσοστό μείωσης του κόστους  προμήθειας για τις εταιρίες/πελάτες. Τα είδη που έχουν δημοπρατηθεί αφορούν σε ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών όπως:  Νοσοκομειακό Υλικό, Καύσιμα,  Πρώτες Ύλες Βιομηχανίας, Συστήματα Η/Υ και τιμολόγησης επ’ αυτοκινήτου (EX-VAN), υπηρεσίες συντήρησης κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κ.α.