Ένα πρότυπο έργο πληροφορικής ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, η SingularLogic για τον Όμιλο Υγεία - Μητέρα - Λητώ.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής της SingularLogic για δραστηριοποίηση στην παροχή υπηρεσιών IT και Business Process Outsourcing Services σε εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικούς και τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, καθώς και οργανισμούς υγείας.

To έργο αφορά στη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής και κεντρικής διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Outsourcing) για τα νοσοκομεία του Ομίλου Υγεία – Μητέρα – Λητώ (Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ, Μητέρα, Λητώ, καθώς και Αχίλλειο και Ευαγγελισμός στην Κύπρο). Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο Health Care Services Center, το οποίο θα εξυπηρετεί τη λειτουργία των Νοσοκομείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.