Το SingularLogic Enterprise ERP επέλεξε ως πληροφοριακό σύστημα η εταιρεία ΣΕΠ Α.Ε. (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά), θυγατρική εταιρεία της Cosco, για τη λειτουργία των κεντρικών της γραφείων.

Η ΣΕΠ Α.Ε. που έχει αναλάβει τη διαχείριση της προβλήτας 2 του λιμανιού, με την επιλογή του SingularLogic Enterprise ERP εξασφάλισε: α) on line επικοινωνία με το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΛΠ, έτσι ώστε κάθε παραστατικό που εκδίδει ο ΟΛΠ για λογαριασμό της ΣΕΠ ΑΕ, να εισάγεται σε πραγματικό χρόνο στο SingularLogic Enterprise ERP, β) ένα εξαιρετικά πολύπλοκο μηνιαίο reporting σύμφωνα με τις απαιτήσεις και το χρονικό προσδιορισμό της μητρικής εταιρίας (Cosco) και γ) on line σύνδεση του ERP με το νέο εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα του λιμανιού που ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιουνίου και  διαχειρίζεται τις Γερανογέφυρες, τον έλεγχο των πυλών εισόδου και εξόδου κ.α..

Το έργο της εγκατάστασης και υποστήριξης του συστήματος υλοποιήθηκε σε ενάμιση μήνα  με επιτυχία από την Proforon Πληροφορική, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα SingularLogic Business Center της Αθήνας με εξειδίκευση στα ERP συστήματα και πιστοποιημένη ERP Certified Partner, με πολλές επιτυχημένες εγκαταστάσεις στο ενεργητικό της.