Τέσσερις εταιρείες του Ομίλου SingularLogic και συγκεκριμένα οι εταιρείες: SingularLogic, SingularLogic Integrator, Professional Computer Services & SingularLogic Business Services, ανέλαβαν και υλοποίησαν το έργο "Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και στις μεγάλες επιχειρήσεις".

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και ειδικότερα στο  Μέτρο 5.1. Το έργο που ανέλαβε και υλοποίησε ο Όμιλος, χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας.