Η SingularLogic στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανέλαβε την υλοποίηση νέων έργων πληροφορικής, που αφορούν στην προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Δήμων της χώρας στις νέες οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις του προγράμματος «Καλλικράτης», διατηρώντας έτσι ισχυρή παρουσία σε συνολικά 88 από τους 325 νέους Καλλικράτειους δήμους.

Συνολικά, η εταιρεία υπέγραψε συμβάσεις για 49 νέα έργα (εκ των οποίων 3 με τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Ελλάδας, 45 με νέους Καλλικράτειους Δήμους και ένα για τη λειτουργική υποστήριξη Περιφερειών και Δήμων στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης). Παράλληλα συνεχίζει τη μηχανογραφική υποστήριξη 27 μη συνενωμένων Δήμων και επιπρόσθετα παρέχει εφαρμογές διοικητικής υποστήριξης σε επιπλέον 16 Δήμους.

Αναλυτικά, η SingularLogic ανταποκρινόμενη επιτυχώς στα εξαιρετικά απαιτητικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, στηρίζει την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» στις 3 Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Ελλάδας για έργα «Λειτουργικής Ενοποίησης υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office» και σε 45 από τους 238 Καλλικράτειους Δήμους που προέκυψαν από συνένωση Καποδιστριακών Δήμων για έργα «Λειτουργικής Ενοποίησης υφιστάμενων Πληροφορικών Συστημάτων και ενοποίησης Δεδομένων». Επιπλέον, η SingularLogic έχει αναλάβει και το έργο της «Παραμετροποίησης των ΠΣ Νομαρχιών για λειτουργία στις Περιφέρειες και τους Δήμους: Λειτουργική Περιοχή Αγροτικής Ανάπτυξης & Εγγείων Βελτιώσεων».

Επιπρόσθετα, η SingularLogic συνεχίζει να υποστηρίζει μηχανογραφικά 27 από τους 87 παραμένοντες Δήμους, ενώ προσφέρει εφαρμογές που αφορούν στις διοικητικές υπηρεσίες σε επιπλέον 16 Δήμους. Οι υλοποιηθείσες λύσεις βασίζονται στη σουίτα εφαρμογών SingularLogic Genesis, ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.