Η SingularLogic, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενισχύει την επιχειρηματική καινοτομία στηρίζοντας χορηγικά σχετικές πρωτοβουλίες με όλους τους δυνατούς τρόπους, όπως στήριξη επιχειρηματικών ιδεών και διαγωνισμών, πρακτικές ασκήσεις φοιτητών, εκπαιδεύσεις, δυνατότητες σταδιοδρομίας και άλλους.

Μια τέτοια πρωτοβουλία που στήριξε ως χορηγός, ήταν και ο διαγωνισμός  «call to innovation» που διοργάνωσαν το TedxAcademy σε συνεργασία με το Singularity University. Ο διαγωνισμός που είχε ως θέμα «Έχεις μια ιδέα που θα λύσει κάποιο από τα προβλήματα της Ελλάδας και θα επηρεάσει  θετικά τη ζωή 1 εκ. Ελλήνων σε 5 χρόνια, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία;» κάλεσε νέους επιχειρηματίες, φυσικά πρόσωπα και  ομάδες να καταθέσουν  πρωτότυπες ιδέες και προτάσεις για την επίλυση κάποιου προβλήματος.

Νικητής αναδείχτηκε ο κ. Γιάννης Μουργής απόφοιτος του ΟΠΑ, με την πρότασή του που αφορά  στην ολοκληρωμένη συνοικιακή κομποστοποίηση με «έξυπνους» κάδους διαχείρισης που αναγνωρίζουν ψηφιακά το οργανικό DNA των απορριμμάτων, δίνοντας παράλληλα και κίνητρα στους πολίτες για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Το νικητή περίμενε μια υποτροφία για το 2013 Graduate Studies Program στο Singularity University στην California, όπου με 80 ακόμη νικητές από παρόμοιους διαγωνισμούς που διεξάγονται σε 30 χώρες, θα εκπαιδευτούν στις εφαρμοσμένες τεχνολογίες και θα διδαχθούν πως θα μετατρέψουν την ιδέα τους σε πράξη.