Η SingularLogic υλοποίησε ένα νέο έργο πληροφορικής για το ΔΘΚΑ Υγεία.

Η εταιρεία για περισσότερο από ένα χρόνο διαχειρίζεται για τον Όμιλο Υγεία τη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και των επιχειρησιακών του διαδικασιών (Business Process Outsourcing), μέσω ενός σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης νοσοκομείων (Model Hospital System) και ενός σύγχρονου Health Care Services Center που λειτουργεί στην SingularLogic.

Παράλληλα, για την υποστήριξη αυτής της δραστηριότητας, η εταιρεία έχει δημιουργήσει σημαντικές υποδομές και μοντέλα λειτουργίας με σκοπό την αξιόπιστη διαχείριση και παροχή υπηρεσιών (Service Level Management και Service Level Agreements), βασισμένη σε διεθνή πρότυπα.

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι χρήστες των νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία έχουν στη διάθεσή τους πληροφοριακά συστήματα και σημαντικά εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ένα τέτοιο εργαλείο αποτελεί και η νέα σύγχρονη λύση που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από τη SingularLogic και αφορά στην online συνεχή διαχείριση των γευμάτων των ασθενών του νοσοκομείου, με βάση τη δίαιτα που καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό, σε συνδυασμό με τα menu ημέρας αλλά και την επιθυμία του πελάτη (menu a la carte).

«Με τη λύση αυτή, το Νοσοκομείο μπορεί να προβλέψει από την προηγούμενη μέρα τα γεύματα της επομένης, να ετοιμάσει τις παραγγελίες για την κουζίνα όπου γίνεται η παρασκευή των προϊόντων και να διασφαλίσει με απόλυτη ακρίβεια ότι ο ασθενής θα ακολουθήσει την ενδεδειγμένη δίαιτα, βάσει όλων των παραγόντων της νοσηλείας του, που την επηρεάζουν», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το αρμόδιο τμήμα της SingularLogic.

Η υλοποίηση του έργου συνοδεύεται από την online σύνδεση της λύσης αυτής με το πληροφοριακό σύστημα SAP από το οποίο σύστημα αντλούνται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τον ασθενή.