Η SingularLogic Integrator πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001

Η SingularLogic Integrator, μέλος του Ομίλου SingularLogic, που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής για το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ολοκλήρωσε με επιτυχία την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO14001:2004 από την Bureau Veritas Certification, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας και των εργαζομένων της στην προστασία του περιβάλλοντος.