Η Hochtief Facility Management Hellas επέλεξε την Siveco Hellas και το λογισμικό COSWIN 7i για την διαχείριση της συντήρησης των πελατών της.

Η Hochtief Facility Management Hellas Α.Ε., θυγατρική κατά 100% της Hochtief Facility Management Γερμανίας, και μέλος του Ομίλου Hochtief έχει ως κύριο αντικείμενο την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων.

Το COSWIN 7i τέθηκε σε πλήρη λειτουργία 4 μήνες μετά την αρχή του έργου, το 1ο τρίμηνο του 2008. Το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών που απαιτούνταν από την Hochtief Facility Management Hellas καλυπτόταν πλήρως από τις τυποποιημένες λειτουργίες του COSWIN 7i, ενώ χρειάστηκε μικρή πρόσθετη ανάπτυξη για να ικανοποιηθούν μερικές εξειδικευμένες ανάγκες της εταιρίας.