Η Siveco Hellas ολοκλήρωσε την υλοποίηση του Λογισμικού Διαχείρισης Συντήρησης Coswin 7i στη βιομηχανική μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου της Elvial Α.Ε. στο βιομηχανικό πάρκο του Αγ. Παντελεήμονα στο Κιλκίς.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την Διαχείριση της Συντήρησης του Παραγωγικού εξοπλισμού (Προληπτική, Διορθωτική, Διαχείριση Βλαβών, Τεχνική Τεκμηρίωση, κ.α.) καθώς και των Οχημάτων (Προγραμματισμένα Service, Καταναλώσεις Καυσίμων, Υποχρεώσεις ΚΤΕΟ, Κάρτες Καυσαερίων, κ.α.) της Elvial.