Η Bernhard Schulte Shipmanagement, ναυτιλιακή εταιρεία διαχείρισης ιδιόκτητων και ξένων πλοίων, επέλεξε το Oracle JD Edwards για να καλύψει τις ανάγκες CRM και διαχείρισης Assets.

To CRM On Demand (Software as a Service – Saas) πρόκειται να ικανοποιήσει στο μέγιστο ανάγκες όπως: ενιαίο σχεδιασμό και διαχείριση των λειτουργιών πωλήσεων και Marketing παγκοσμίως, βελτιστοποίηση του customer loyalty management, μείωση του κόστους εξυπηρέτησης, βελτίωση των καθημερινών της συναλλαγών, μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των παγίων και βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Η λειτουργία του Asset Management, θα καλύψει τη διαχείριση όλων των Assets της Bernhard Schulte Shipmanagement και των θυγατρικών της στη Μ. Βρετανία και Γερμανία, λειτουργώντας σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Το σύστημα θα υλοποιηθεί από τη Softecon Enterprise Ltd.