Η Softecon Enterprise, ως πιστοποιημένος συνεργάτης της Oracle, θα υλοποιήσει τη λύση Oracle JD Edwards EnterpriseOne στην εταιρεία I. Λαδάκης Α.Ε. μία από τις σημαντικότερες εταιρείες ιατρικών εφοδίων στο χώρο της καρδιολογίας- καρδιοχειρουργικής και νευρολογίας-νευροχειρουργικής στην Ελλάδα με κύκλο εργασιών 25 εκατ. ευρώ για το 2007.

Το Oracle JD Edwards EnterpriseOne καλύπτει τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων, τις πωλήσεις, καθώς και την παρακολούθηση φακέλου ασθενούς. Η Softecon, η οποία ήταν συνεργάτης της JD Edwards από το 1991 πριν αυτή εξαγορασθεί από την Oracle, έχει υλοποιήσει έκτοτε περισσότερα από 50 έργα με τη συγκεκριμένη λύση στην Ελλάδα, την Κύπρο, χώρες των Βαλκανίων και την Ουκρανία.