Η Softecon Enterprise εγκατέστησε το Oracle JDEdwards EnterpriseOne στη Meditarian .

Η λύση περιλαμβάνει Financials, Transportation & Logistics συμπεριλαμβανομένου και Warehouse Management. Το σύστημα όντας WEB based θα δοθεί προς χρήση σε όλους τους πελάτες της Meditarian με τρόπο ώστε να έχουν άμεση πληροφόρηση για το status των εντολών Διαμεταφοράς τους, καθώς και των Αποθεμάτων τους.

Η Meditarian είναι μια εταιρία υπηρεσιών 3PL Logistics, η οποία ξεκίνησε αρχικά το 2002 ως εταιρία επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας νωπών κρεάτων και ψαριών. Στην συνέχεια, μέσω επέκτασης των κτιριακών της εγκαταστάσεων,  παρείχε μίσθωση των χώρων της  είτε για παραγωγή είτε για αποθήκευση προϊόντων.

Σήμερα, οι δραστηριότητες της παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις με υπηρεσίες Μίσθωσης, Αποθήκευσης, Διανομής σε πανελλαδική κάλυψη.