Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που τρέχει η Διεύθυνση Πληροφορικής της SONAK SA αυτήν την περίοδο αφορά την επέκταση των virtual υποδομών της.

«Η χρονική περίοδος της πρώτης εγκατάστασης (2009) σε συνδυασμό με το μέγεθος του οργανισμού μας, την οικονομική συγκυρία και την ανάγκη που προέκυψε από νέα έργα για την εταιρεία, έφεραν ξανά στο προσκήνιο την έννοια του consolidation» δηλώνει στο NetFAX o Γιώργος Γιαβρούτας, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης της SONAK AE Όσοι servers δεν συμμετείχαν στην πρώτη φάση του virtualization βρίσκουν πλέον ζωή στη νέα virtual πλατφόρμα, ενώ όπου χρειάζεται και οι εφαρμογές το επιτρέπουν, εγκαθίστανται και νέα λειτουργικά.

«Στην παρούσα φάση αναγκαζόμαστε να διατηρήσουμε και παλαιότερες εγκαταστάσεις που αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να αναβαθμίσουμε. Και μόνο, όμως, το ότι θα τρέχουν στη virtual μορφή τους σε servers με νεότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, μειώνει αισθητά τον κίνδυνο αποτυχίας σε περίπτωση βλάβης και μας ανακουφίζει αισθητά, συρρικνώνοντας, παράλληλα, το κόστος συντήρησης και χρήσης.

Η κατάργηση servers με παλαιότερα λειτουργικά ενισχύει ιδιαίτερα και τον τομέα της ασφάλειας. Το αγκάθι των μη υποστηριζόμενων λειτουργικών, “πονά” ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας, καθώς δεν υπάρχουν πλέον λύσεις για τα όποια κενά παρουσιάζονται. Αν και το παρόν έργο δεν κινείται στις παρυφές της αιχμής της σημερινής τεχνολογίας, εν τούτοις συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές που ενισχύουν την ασφάλεια σε πολλούς τομείς, εξοικονομεί πολύτιμους πόρους για τη λειτουργία του οργανισμού και εν τέλει προσκομίζει γρήγορη επιστροφή της επένδυσης για τους μετόχους του» συμπληρώνει ο Γιώργος Γιαβρούτας. Integrator του έργου είναι η HP Hellas, ενώ ανάμεσα στους συνεργάτες της SONAK SA που συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου περιλαμβάνεται και η Singular Logic.