Στη Space Hellas ανατέθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» σε συνέχεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, η προμήθεια συστήματος Blade με Servers της κατασκευάστριας εταιρείας Dell και συστήματος Storage Area Network της εταιρείας NetApp.

Στα υπό προμήθεια συστήματα θα υλοποιηθούν τεχνολογίες Virtualization της εταιρείας VMware. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί High Availability Cluster όπου και θα μεταφερθούν ορισμένοι από τους Servers της παλαιότερης υποδομής του Νοσοκομείου (P2V Migration), αλλά θα λειτουργήσουν και αρκετοί νέοι. Η Space Hellas συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους System Integrators και Value-Added Solution Providers στην Ελλάδα, με εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα των λύσεων υψηλής τεχνολογίας.