Η Space Hellas ανέλαβε, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, την αναβάθμιση του ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της μεταφοράς του στο Νέο Δημαρχείο.

Συγκεκριμένα, η Space Hellas, Cisco Silver Certified Partner, ανέλαβε για το Δήμο Θεσσαλονίκης την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός Cisco Catalyst Multilayer Switch της σειράς 6500. Το νέο switch, θα αποτελέσει τον πυρήνα της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δήμου, μετά τη μεταφορά των υπηρεσιών του στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο.