Η Space Hellas ολοκλήρωσε το έργο Ανάπτυξης Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης της ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας.

Συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση και παραμετροποίηση ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο νομό Λακωνίας και συγκεκριμένα στους Δήμους Μυστρά, Γερονθρών, Θεράπνων, Οινούντος, Πελλάνας και Σκάλας.

Σκοπός του δικτύου είναι η επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει το δίκτυο «Σύζευξις» σε Δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, όπως σχολεία, ΚΕΠ, αγροτικά ιατρεία, κοινοτικά καταστήματα κ.α. Σε κάθε έναν από τους παραπάνω Δήμους, δημιουργήθηκαν κόμβοι αναμετάδοσης και διανομής μέσω ασύρματων ζεύξεων, ούτως ώστε τα τερματικά σημεία (υπηρεσίες και φορείς) να διασυνδέονται ασύρματα με το Δημαρχείο όπου και αποκτούν πρόσβαση στο δίκτυο «Σύζευξις» και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Με την ολοκλήρωση του έργου, προσφέρεται στους Δήμους της ΤΕΔΚ Λακωνίας, το ασύρματο δίκτυο τοπικής πρόσβασης, το οποίο αποτελεί το μέσο πάνω στο οποίο μπορούν να περάσουν με ασφάλεια οι Δικτυακές υπηρεσίες δεδομένων, τηλεφωνίας VοIP καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως internet feed, mail και web hosting αλλά και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες αναπτυχθούν στο μέλλον.

Τέλος το δίκτυο αποτελεί τον κορμό από τον οποίο το Σύζευξις, μπορεί να επεκταθεί σε ακόμα περισσότερους δημοσίους φορείς προσφέροντας πρόσβαση και από τα πιο απομακρυσμένα σημεία.