Η Space Hellas κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά στο έργο της ΚτΠ Α.Ε. με τίτλο: «Υποέργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της δράσης του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του έργου: «Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της Ανοιχτής Διακυβέρνησης».

Συγκεκριμένα, η Space Hellas με προσφορά 151.358 ευρώ, η Algosystems με 197.243 ευρώ, η Profile με 199.850 ευρώ, η Byte με 199.997 ευρώ και η Unisystems με 243.100 ευρώ.