Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ), η Space Hellas συμμετέχει στο αναπτυξιακό έργο «e-Κλήση», το οποίο αφορά στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης στα αυτοκίνητα (eCall).

Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν επίσης το ΕΠΙΣΕΥ ως συντονιστής και η Cosmote. Στόχος του συστήματος eCall είναι να γίνεται με αυτόματο τρόπο η ειδοποίηση για ένα τροχαίο ατύχημα, οπουδήποτε στην Ευρώπη, με τα ίδια τεχνικά πρότυπα και την ίδια ποιότητα υπηρεσίας μέσα από τη χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112. Η χρήση του μέσα στα αυτοκίνητα έχει ως σκοπό να σώσει ζωές και να μειώσει την κοινωνική επιβάρυνση των τροχαίων ατυχημάτων.

Η Space Hellas έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της πιλοτικής δοκιμής του κέντρου εξυπηρέτησης, του «Public Safety Answering Point (PSAP)», το οποίο αποτελεί ένα από τα κύρια υποσυστήματα του συστήματος eCall. Το PSAP λαμβάνει, διαχειρίζεται και αξιολογεί τις κλήσεις eCall και ακολούθως εκτελεί τις κατάλληλες για την περίπτωση ενέργειες.

Επιπλέον, επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό του ατυχήματος, την αναγνώριση του αυτοκινήτου και την οπτικοποίηση των σχετικών πληροφοριών σε ένα γεωπληροφοριακό σύστημα. Το συγκεκριμένο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 417.837 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία».