Η Space Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία, σε λιγότερο από έναν μήνα, τη διαδικασία μετεγκατάστασης των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κάρτας φιλάθλου, ελέγχου πρόσβασης αλλά και του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου Αλκαζάρ, στο νέο γήπεδο της ΑΕΛ, ΑΕL FC ARENA στη Λάρισα.

Επίσης, η εταιρεία σε συνέχεια της μετεγκατάστασης και παραμετροποίησης του εξοπλισμού που η ίδια είχε εγκαταστήσει στο γήπεδο Αλκαζάρ, εγκατέστησε επιπρόσθετο εξοπλισμό συστημάτων ελέγχου πρόσβασης (τουρνικέ) για τις αυξημένες ανάγκες του νέου, μεγαλύτερου και πλέον σύγχρονου γηπέδου ΑΕL FC ARENA. Το συμβατικό τίμημα για τον νέο εξοπλισμό, καθώς και για τις υπηρεσίες μετεγκατάστασης και παραμετροποίησης, ανήλθε στο ποσό των 276.750 ευρώ.

Επιπλέον, η Space Hellas, διαμέσου της συνεργασίας της ΑΕΛ με την εταιρεία ΕΡΓΟ3, κατασκευάστρια του νέου γηπέδου, ανέλαβε και την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)  για τους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου, τιμήματος 102.090 ευρώ.