Η Space Hellas εγκατέστησε στον Υμηττό, στην περιοχή του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης και έγκαιρης ειδοποίησης πυρκαγιών.

Το σύστημα αυτό αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και βασίζεται σε: ευφυείς κάμερες για την ανίχνευση πυρκαγιάς και καπνού, κάμερες άμεσης οπτικής εποπτείας συμβάντων, περιβαλλοντικούς αισθητήρες, μετεωρολογικούς σταθμούς, μοντέλα διάδοσης πυρκαγιάς, δορυφορικές και επίγειες ασύρματες τηλεπικοινωνίες, συστήματα χωρικής απεικόνισης της συλλεγόμενης πληροφορίας (Web GIS), καθώς και κέντρο ελέγχου με εξειδικευμένο λογισμικό για την άμεση ανάλυση των συλλεγόμενων πληροφοριών.

Η συγκεκριμένη λύση παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες (ΟΤΑ, Περιφέρεια, Πυροσβεστική) για συνεχή κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο απομακρυσμένων περιοχών που τελούν υπό απειλή δασικών κυρίως πυρκαγιών, έγκαιρη ανίχνευση έκτακτων περιστατικών πυρκαγιάς, άμεση μετάδοση συναγερμού, άμεση αναγνώριση της ακριβούς τοποθεσίας της εστίας της πυρκαγιάς, καθώς και απεικόνισή της σε ψηφιακούς χάρτες.

Παράλληλα, βοηθά στην πρόβλεψη της διάδοσης της πυρκαγιάς, αξιοποιώντας δεδομένα προερχόμενα από περιβαλλοντολογικούς αισθητήρες και μετεωρολογικούς σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στην εν λόγω περιοχή. Ο τρόπος επικοινωνίας ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και της ιδιομορφίες της περιοχής και μπορεί κατά περίπτωση να είναι μέσω WiFi, δορυφορικής σύνδεσης, σύνδεσης  κινητής τηλεφωνίας, σταθερής γραμμής, κ.α.