Η Sparos Dil, τοπικός αντιπρόσωπος δημοφιλών Fast Moving Consumer Brands, επέλεξε τις υπηρεσίες R@L e-Invoicing Paperless & EDI της Retail@Link, βραβευμένες για τη λειτουργική εξοικονόμηση που προσφέρουν.

Με τη λύση R@L e-Invoicing Paperless η Sparos Dil έχει τη δυνατότητα να αρχειοθετεί και να στέλνει ηλεκτρονικά και μέσα σε λίγα λεπτά τα παραστατικά της στους πελάτες της, παρακολουθώντας μέσα από την online υπηρεσία το status παράδοσης στον εκάστοτε παραλήπτη, περιορίζοντας έτσι τον τρόπο τις περιπτώσεις καθυστερημένης παράδοσης ή απώλειας παραστατικών. Επιπλέον, με τη λύση e-Invoicing EDI, η εταιρεία ανταλλάσει άμεσα και αυτοματοποιημένα την πληροφορία των παραστατικών της από ERP-σε-ERP, μειώνοντας στο ελάχιστο το διαχειριστικό κόστος καταχώρισης και ελέγχου παραστατικών και ολοκληρώνοντας την ηλεκτρονική διαχείριση παραστατικών.