Η Spirit ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο Business Process Management και Enterprise Architecture για λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας.

Το εν λόγω έργο είχε προκηρυχθεί τον Ιούλιο του 2009. Η διεύθυνση πληροφορικής της τράπεζας, σε συνεργασία με άλλα τμήματα όπως του HR και του Risk, είχαν την ευθύνη επιλογής του κατάλληλου προϊόντος, στην προκείμενη περίπτωση το ARIS, ενώ η διεύθυνση οργάνωσης θα αναλάβει το έργο συντονισμού και καταγραφής όλων των διαδικασιών της τράπεζας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός της Spirit, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) ATC, 2) Byte, 3) Exodus, 4) IBM, 5) Planet, 6) SAP, 7) Syntax και 8) Sustainable Development.