Η Sun Electronics προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με την εταιρεία Τ&Κ Ltd, η οποία είναι ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Αvira AntiVir στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, και τη FYROM.

Απώτερος σκοπός της συμφωνίας είναι η ισχυροποίηση του δικτύου παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας Avira σε ολόκληρη τη χώρα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα Αvira AntiVir Premium και Αvira Premium Security Suite, καθώς επίσης και οι λύσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις-πελάτες έχουν αναγνωριστεί ως ολοκληρωμένες εφαρμογές ασφαλείας που εγκαθίστανται εύκολα και δίχως να απαιτούν ιδιαίτερες ρυθμίσεις, επιτρέποντας όχι μόνο την επιδιόρθωση ενός “μολυσμένου” αρχείου, αλλά και του πληροφοριακού συστήματος.