Η Symantec Corp. γνωστοποίησε ότι έλαβε δύο διακρίσεις για αριστεία από τα βραβεία 2011 STAR Awards και τον Technology Services Industry Association (TSIA), το μεγαλύτερο σύνδεσμο επιχειρήσεων της αγοράς υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης εταιρικών πελατών της Symantec έλαβαν τη διάκριση για την υποστήριξη προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν και τη δέσμευση απέναντι στον πελάτη. Η Symantec επιλέχθηκε για τις ολοκληρωμένες proactive υπηρεσίες υποστήριξης και την εις βάθος τεχνογνωσία που διαθέτουν οι Business Critical Engineers στις υπηρεσίες Symantec Business Critical Services.