Η Syntax Πληροφορική, Symantec Global Services Partner, συνεχίζει και το 2009 την επιτυχημένη σειρά δωρεάν επιμορφωτικών σεμιναρίων Snacks & Learning.

Συγκεκριμένα σε όλη τη διάρκεια του έτους, θα παρουσιαστούν λύσεις αναφορικά με την αρχειοθέτηση των e-mail και των ηλεκτρονικών εγγράφων, την ανάπτυξη ενός μοντέλου διαχείρισης του ΙΤ ρίσκου (Risk Management), τις νέες εξελίξεις πάνω στη διαμόρφωση μίας πολιτικής ασφάλειας, θέματα ΙΤ Compliance, και τη διασφάλιση ενός οργανισμού από security breaches.

Επίσης, θα συζητηθούν θέματα νέων τεχνολογιών αποθήκευσης και διατήρησης δεδομένων, θέματα ethical hacking κ.α.

Τα σεμινάρια γίνονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, από διαπιστευμένους και έμπειρους εισηγητές σε μικρές ομάδες και σε μορφή round table.